Aktuellt

Hovetorps båtklubb

Välkommen ombord!

 

 

MEDLEMS OCH BÅTAVGIFTER

 

Nu har vi skickat ut anmodan att betala medlems och båtavgifter för 2018.

Inbetalningen ska göras senast 31/1-18.

Vänligen ge oss uppgifter om er båtmodell och dess mått på inbetalningen. Det går naturligtvis att skicka uppgifter om båten via hovetorp@hovetorp.se

P.s Glöm inte att skriva ert namn på inbetalningen.

 

 

 

HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFT

 

På medlemsmötet beslöts att höja medlems

avgiften till 400/år med början 2018. Båt-

platsavgifterna är oförändrade. Höjningen beror på att klubben lejer ut gräsklippningen.

 

UPPMANING ATT LÄSA BÅTPLATSREGLER OCH KLUBBENS STADGAR

 

På medlemsmötet 26/10 diskuterades hur noggrant klubbens företrädare ska följa båtplatsreglerna. Efter diskussion enades vi om att efterleva dem ordagrant. Vi kommer inte att påminna om obetalda avgifter mer än 1 gång. Sedan följer vi regelverket.

 

Vi kommer också att följa reglerna när det gäller sjösättning.

 

Det är upp till medlemmarna själva att ha koll på vilka regler som gäller i klubben.

 

I vår ideella förening behöver alla ta sin del av ansvaret för att kunna fortsätta vara en ideell förening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE

 

Den 22/3 kl 19.00 håller Hovetorps Båtklubb årsmöte i Landeryds Golfrestaurang.

Personlig inbjudan via mejl kommer i början av mars!