Aktuellt

Hovetorps båtklubb

Välkommen ombord!

 

 

MEDLEMS OCH BÅTAVGIFTER

 

Nu har vi skickat ut anmodan att betala medlems och båtavgifter för 2018.

Inbetalningen ska göras senast 31/1-18.

Vänligen ge oss uppgifter om er båtmodell och dess mått på inbetalningen. Det går naturligtvis att skicka uppgifter om båten via hovetorp@hovetorp.se

P.s Glöm inte att skriva ert namn på inbetalningen.

 

 

 

HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFT

 

På medlemsmötet beslöts att höja medlems

avgiften till 400/år med början 2018. Båt-

platsavgifterna är oförändrade. Höjningen beror på att klubben lejer ut gräsklippningen.

 

UPPMANING ATT LÄSA BÅTPLATSREGLER OCH KLUBBENS STADGAR

 

På medlemsmötet 26/10 diskuterades hur noggrant klubbens företrädare ska följa båtplatsreglerna. Efter diskussion enades vi om att efterleva dem ordagrant. Vi kommer inte att påminna om obetalda avgifter mer än 1 gång. Sedan följer vi regelverket.

 

Vi kommer också att följa reglerna när det gäller sjösättning.

 

Det är upp till medlemmarna själva att ha koll på vilka regler som gäller i klubben.

 

I vår ideella förening behöver alla ta sin del av ansvaret för att kunna fortsätta vara en ideell förening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGS ATT TA UPP BOMMARNA

 

Senast den 15 november ska bommarna tas upp. Den som lånat ut sin plats är trots det ansvarig att ta upp bommen. Vill båtplatsinnehavaren komma i kontakt med den som lånat platsen så uppger vi namn och telnr om ni skriver till hovetorp.se.