Välkomstbrev

Välkomstbrev

Klubben bildades 1975-09-13. Vi har ca 130 medlemmar och 92 båtplatser.

 

 

I väntan på en ordinarie båtplats är du nu placerad på vår kölista. Ditt medlemskap träder i kraft så snart som klubben erhållit din medlemsavgift. Båtplatssamordnaren bevakar din placering och kontaktar dig då ledig plats finns. Under väntetiden kommer du eventuellt att kunna erbjudas en temporär plats, som normalt gäller en säsong.

 


Avgifter

På klubbens höstmöte bestäms kommande årsavgifter och sista betalningsdag. Om avgiften inte är betald på förfallodagen förlorar du din båt- respektive köplats. I avgiften ingår tidningen Båtliv som är officiellt organ för Svenska Båtunionen, den utkommer med ca 5 nummer per år.

 


Arbetsplikt

Alla som har båtplats deltar genom arbetsplikt i skötseln av klubbens område. Det innebär gräsklippning, städning, underhåll av bryggor mm. Gräsklippningsschema upprättas av hamnfogden och anslås på klubbens anslagstavlor inför båtsäsongen. Normalt får du kallelse till högst en arbetsinsats varje år.

 

Om du är förhindrad att delta så får du själv ordna ersättare. Uteblir du debiteras arbetspliktsersättning.

 


Adressändring/kontaktuppgifter

När du ändrar kontaktuppgifter så måste detta utan dröjsmål meddelas till styrelsen genom kontaktformuläret på hemsidan alt till e-postadress hovetorp@hovetorp.se

Faktura för medlemsavgift, utskick, kallelser och annan viktig information skickas till den e-postadress som du har uppgivit till klubben.

Det är medlemmens ansvar att anmäla ändrade kontaktuppgifter, (t.ex. e-postadress) så att eventuell uteslutning inte beror på felaktiga kontaktuppgifter. Det är också upp till medlemmen att kontrollera skräppostfilter samt att e-postkontot inte är blockerat eller fullt.

 


Utträde

Se § 4 i stadgarna (skall anmälas skriftligt)

 


Försäkring

Båtklubben har en försäkring som gäller klubbens byggnader och verksamhet. Medlem är medförsäkrad endast vid arbete åt klubben.


Om det händer en olycka, är du som är båtägare ansvarig för eventuella skadestånd. I vissa fall gäller ingen begränsning av redaransvaret. Se därför till att du har ansvarsförsäkring som gäller din båt. (Finns ett rättsfall på mångmiljon belopp)

 


Parkering

Parkering av bilar och båttrailers sker på parkeringsplatserna. All annan uppställning av

fordon får endast ske för av- och påstigning, i- och urlastning. Fordonet skall kunna flyttas omedelbart.

 


Säkerhetsbesiktning

Om du kan svara ja på någon av nedanstående frågor då behöver du säkerhetsbesikta din båt.

 

Är båten bebolig?                                               

Har båten fast tank?

Finns det några genomföringar under vattenlinjen?   

Har båten pentry?

Har båten elinstallation med batteri?                       

Har båten rattstyrning?

 

Information om Säkerhetsbesiktningsmän kan fås genom Båtunionen: www.batunionen.com


En egenhändigt utförd egenkontroll av den egna båten är ett bra komplement till säkerhetsbesiktningen.

SBU checklista: Egenkontoll av fritidsbåt


Enligt Sjölagen är det alltid båtägarens/befälhavarens ansvar att båten är i sjövärdigt skick.

 


Klubbhuset (ladan)

Nyckel till klubbhuset kan erhållas mot en deponeringsavgift. Kontakta båtplatssamordnaren.

 

Du kan också få disponera ett anvisat utrymme till förvaring av båttillbehör i ladan. Kontakta hamnfogden.

 


Bommar

De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att Y-bommen sätts i senast 1 juni respektive tas upp senast 15 nov. Båtplatsinnehavarna debiteras en avgift om detta inte skett till utsatt datum. Avgiften bestäms av styrelsen.

 

Uppställning / förvaring av båt, kärror och pallvirke mm.

 

Kontakta hamnfogden om vinter- och sommarförvaring av båt, kärror och pallvirke mm.

 

Båtbränsle får ej förvaras i klubbens lada. (Brandskydd och försäkringsvillkor).

 

Sjösättning av båtar upplagda i hamnområdet skall ske senast 1 juni för att gräsklippning och städning av området skall kunna ske före kanalöppningen.

 

Om du ej kan sjösätta senast 1 juni, kontakta hamnfogden i god tid så att sommaruppställningsplats kan anvisas.

 


Ramp

Har du din båt på trailer och önskar sjösätta den i Hovetorp får du som medlem kostnadsfritt använda klubbens ramp. Rampen på den norra sidan tillhör Kinda Kanal, och får också användas av medlem i båtklubben.

 


Användning av el

Nyckel till elskåp kan erhållas mot en deponeringsavgift. Kontakta båtplatssamordnaren.

 

Den som behöver använda el för annat än laddning av batterier, enstaka användning av handverktyg mm, exempelvis ansluta värmefläkt, eller utföra större elkrävande arbeten på sin båt, räknar ut hur mycket el som förbrukats varje kalendermånad och sätter in ett motsvarande belopp på klubbens postgiro. Kontakta kassören för prisuppgift. Elpriset kan variera från månad till månad. (Inbetalningen kan göras vid ett tillfälle för hela årsförbrukningen dock före den sista december). (Som hjälpmedel att räkna ut hur mycket el man förbrukar finns det på marknaden El-energimätare till ett pris av ca 200 kr (t e x hos Clas Ohlson, Rusta mfl)

 


Miljöavfall

Spillolja, färgrester, batterier och annat miljöavfall kan inte båtklubben ta hand om utan den enskilde får själv svara för att detta hanteras på rätt sätt. Närmaste miljöstation är Ullstämma återvinningscentral.

 


Fartbegränsning i hamnen

Inom hamnområdet gäller maxfart 2 knop.

 


Sjömanskap

Båten ska framföras och handhas på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap när du färdas i sjösystemet.Information från Transportstyrelsen (länkar)

Fritidsbåtar (Här finns information för dig som är intresserad av svenskt båtliv)

Begreppsförklaringar om båt och skepp

Regelöversikt för fritidsbåtar

Utbildning för fritidsbåt


 

 

HOVETORPS  BÅTKLUBB

 

HOVETORPS SLUSSAR 5
589 64 Sturefors


Org.nummer: 822001-2267

 

E-post: hovetorp@hovetorp.se

 

PlusGirokonto: 122 496-3