Vårbrev

Vårbrevet

Välkommen till båtsäsongen 2019


 

Städdag
Den för alla medlemmar traditionella och obligatoriska städdagen blir torsdag 25-april kl 17:00.
Städ- och arbetsuppgifter fördelas på plats av hamnfogden. Har du en räfsa och skruvdragare hemma så får du gärna ta med detta. Efter avklarat arbete bjuder klubben på grillad korv och dryck vid grillplatsen.Nya nummer och skyltar på båtplatserna
Båtklubben har köpt nya nummerskyltar till båtplatserna då nuvarande skyltar är gamla och behöver bytas. Bytet planeras till städdagen. Medlem som har fast båtplats behåller sin fysiska båtplats (om inte båtplatssamordnaren anger annat), men numret kommer att ändras. Styrelsen kommer lägga ut en lista på hemsidan med det gamla resp. nya numret.

 


Mobilkran
Sjösättning med kran sker lördagen den 11/5 kl 08:00 i Hovetorp. I år kommer även Bestorps båtklubb sjösätta i Hovetorp pga. pågående saneringsarbete i Bestorp.GDPR (Dataskyddsförordningen)
Hovetorps båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Eftersom klubben sparar och hanterar uppgifter om dig som medlem så måste klubben informera dig om hur dina personuppgifter skyddas. Denna information hittar du på klubbens GDPR hemsida.

 


Årsmötet 2019
Se Dokumentarkivet på hemsidan för årsmötesprotokoll 2019.


 

Miljö. Du har väl koll på reglerna för bottenfärg.
Miljösidan har uppdaterats med viktig information från Transportstyrelsen angående regler för bottenfärg. Vi inkluderar även länkarna nedan:

https://www.transportstyrelsen.se/FileDownload.ashx?downloadId=156667

https://www.transportstyrelsen.se/FileDownload.ashx?downloadId=138880

 

Vilken typ av bottenfärg har din båt?

 


Nya kontaktuppgifter
När du byter kontaktuppgifter så måste detta utan dröjsmål meddelas till styrelsen genom kontaktformuläret på hemsidan alt e-post. Faktura för medlemsavgift, utskick, kallelser och viktig information skickas till den e-postadress som du har uppgivit till klubben.

OBS! Det är medlemmens ansvar att anmäla nya kontaktuppgifter, t.ex. ändrad e-postadress, så att eventuell uteslutning inte beror på felaktiga kontaktuppgifter. Det är också upp till medlemmen att kontrollera skräppostfilter.


Ansvarsförsäkring
Vi har i styrelsen pratat om och undrat över hur det är ställt med medlemmarnas ansvarsförsäkring/båtförsäkring. Enligt våra egna bestämmelser och ordningsregler så måste varje båt vara försäkrad. Se till att du har en giltig försäkring. Kontroll för att det finns kan komma att genomföras.Upplagda båtar
Senast den 1 juni skall de båtar som är upplagda i Hovetorp vara sjösatta. Observera att båt inte får under några omständigheter ligga kvar på land efter den 1 juni utan tillstånd.Bommar
De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att Y-bommen sätts i senast 1 juni* respektive tas upp senast 15 nov
*(önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen).Uppläggningsplatsen skall avstädas
Pallningsvirke, vaggor, vagnar mm skall ställas upp/flyttas till, av hamnfogden anvisad plats så att gräsklippning mm går att utföra. Den som förvarar utrustning m.m. i ladan, skall märka utrustningen eller hyllplatsen med namn och gärna båtplatsnummer (kom ihåg ändra märkning till nya båtplatsnumret). Omärkt utrustning mm kommer att tas bort i samband med städdagarna.

 

 

Med önskan om en trevlig båtsommar!

//Styrelsen

HOVETORPS  BÅTKLUBB

 

HOVETORPS SLUSSAR 5
589 64 Sturefors


Org.nummer: 822001-2267

 

E-post: hovetorp@hovetorp.se

 

PlusGirokonto: 122 496-3