Vårbrev

Vårbrevet

Välkommen till båtsäsongen 2020!


 

Städdag
Den för alla medlemmar traditionella städdagen blir tisdag 28-april kl 17:00.
I år måste vi anpassa oss till de rekommendationer som finns för att motverka smittspridningen.  Medverka inte om du tillhör riskgrupp eller känner symtom.  Håll avstånd till varandra.
Städ- och arbetsuppgifter fördelas på plats av hamnfogden. I år blir det ingen förtäring.


Årsmöte 2020
Tack till alla medlemmar som medverkade i klubbens digitala årsmöte (40st).

Se Dokumentarkivet på hemsidan för protokoll. Årsmötesprotokoll klart slutet april/början av maj.


Mobilkran
Sjösättning med kran sker lördag den 9 maj kl 08:00 i Hovetorp.


Upplagda båtar
Senast den 1 juni skall de båtar som är upplagda i Hovetorp vara sjösatta. Observera att båt inte får under några omständigheter ligga kvar på land efter den 1 juni utan tillstånd.


Bommar
De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att Y-bommen sätts i senast 1 juni* respektive tas upp senast 15 nov.   
*(önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen)


Uppläggningsplatsen skall avstädas
Pallningsvirke, vaggor, vagnar mm skall ställas upp/flyttas till, av hamnfogden anvisad plats så att gräsklippning mm går att utföra. Den som förvarar utrustning m.m. i ladan, skall märka utrustningen eller hyllplatsen med namn och gärna båtplatsnummer. Omärkt utrustning kommer att tas bort i samband med städdagen.

 

 

Med önskan om en trevlig båtsommar

/Styrelsen


HOVETORPS  BÅTKLUBB

 

HOVETORPS SLUSSAR 5
589 64 Sturefors


Org.nummer: 822001-2267

 

E-post: hovetorp@hovetorp.se

 

PlusGirokonto: 122 496-3


Copyright © 2020