Aktuellt

HOVETORPS BÅTKLUBB

- ETABLERAD 1975 -

Anslagstavla

Öppet för nya medlemsansökningar

(2024-02-01


Hovetorps båtklubb har öppet för medlemsansökningar från början av februari till mitten av maj.


Läs mer och ansök på denna sida -->

Närvaro & arbetsplikt - ny modell med start säsongen 2023

(2022-12-07)


På höstmötet 2022 beslutades att införa en uppdaterad modell för arbets- & närvaroplikt. (gäller medlem med fast båtplats)


Båtklubben tar ytterligare ett steg i arbetet med att fler medlemmar måste vara aktiva i sin båtklubb för att klubben ska kunna leva vidare.


OBS! Om miniminivån ej uppnås så anses medlem vara passiv och förlorar därmed sin båtplats och hamnar sist i båtplatskön.


Läs mer -->

Information och allmänna regler kring hur båtbottenfärg får användas

(2019-03-28)


Miljösidan har uppdaterats med viktig information från Transportstyrelsen angående regler för bottenfärg.

Länkarna publiceras även här på anslagstavlan:

- Måla båtbotten, Du har väl koll på reglerna?

- Giftfri båtbotten, så här gör du


Kalender 2024


1 feb

Öppet för nya medlemsansökningar från början av februari till mitten av maj.


31 mars

Medlems & båtplatsavgift klubben tillhanda för årets säsong. Kassören skickar ut avisering via e-post.  Båtplatsregler kap 8


xx april

Årsmöte. 


xx maj

Städdag


xx maj

Sjösättning med mobilkran 


1 juni 

Alla bommar ska vara ilagda (önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen).

AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna.
Båtplatsregler kap 4


1 juni

Alla båtar ska vara sjösatta, eller flyttade från klubbens mark/hamnområde om de inte ska sjösättas under säsongen.
Båtplatsregler kap 4


Klubben hänvisar ej använd båtplats till annan medlem om båtplatsinnehavare ej informerat båtplatssamordnaren om sen sjösättning.
Båtplatsregler kap 5


xx sept/okt

Torrsättning med mobilkran. 


15 nov

Alla bommar ska vara upptagna.
AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna.
Båtplatsregler kap 6


xx nov

Höstmöte