Avgifter

Avgifter 2022

 

 

Betalning av medlems- & båtplatsavgift sker till PlusGirokonto: 122 496-3


OBS! Ny avgiftsmodell för båtplatser från säsong 2022.

Båtplatsavgifterna baseras på grundpriset 300 kr/bryggmeter.


 

Medlemsavgift

Belopp (sek)

Kommentar

Medlemsavgift per år

400
Båtplatsavgift för båtplats nr:

Belopp (sek)


1

750


2

750


3

750


4

750


5

750


6

750


7

750


8

750


9

750


10

750


11

810


12

810


13

825


14

825


15

825


16

825


17

825


18

825


19

825


20

825


21

825


22

825


23

825


24

825


25

825


26

825


27

825


28

825


29

825


30

825


31

825


32

825


33

825


34

825


35

750


36

561


37

561


38

561


39

561


40

585


41

585


42

585


43

585


44

660


45

660


46

870


47

750


48

750


49

750


50

750


51

750


52

750


53

750


54

750


55

750


56

750


57

750


58

750


59

750


60

750


61

750


62

750


63

750


64

750


65

615


66

615


67

750


68

750


69

900


70

900


71

900


72

900


73

900


74

900


75

1050


76

1050


77

1050


78

1050


79

990


80

990


81

750


82

750


83

750


84

750


85

750


86

750


87

750


88

750


89

1350

Längs med brygga

90

1650

Längs med brygga

91

1350

Längs med brygga

92

1350

Längs med brygga
Övriga avgifter/priser

Belopp (sek)


Nyttjande sjösättningsramp/gång – medlem                   

0

Även medlem i kö för båtplats

Nyttjande sjösättningsramp/gång – ej medlem

50

Swish/kontant - se skylt vid ramper

Avgift för ej upptagen/ilagd Y-bom

<uppdatera>

Påminnelseavgift vid försenad betalning

<uppdatera>

Depositionsavgift nyckel (ladan)

<uppdatera>

Arbetspliktsavgift

<uppdatera>