Vårbrev

Vårbrevet

Välkommen till båtsäsongen 2021Städdag

Den för alla medlemmar traditionella städdagen blir onsdag 5 maj kl. 17:00. Städ- och arbetsuppgifter fördelas på plats av hamnfogden. Efter avklarat arbete bjuder klubben på grillad korv och dryck vid grillplatsen.

Vi måste fortsatt anpassa oss till de allmänna råd och rekommendationer som finns för att motverka smittspridningen.

Medverka inte om du tillhör riskgrupp eller känner symtom. Håll så stort avstånd som möjligt till varandra, minst 2m.


Mobilkran

Sjösättning med mobilkran sker lördagen den 8:e maj med start i Bestorp. Beräknas komma till Hovetorp ca kl. 09:15.


Årsmötet 2021

Se Dokumentarkivet på hemsidan för årsmötesprotokoll 2021. Svar på frågor som ställdes i samband med digitala årsmötet besvaras i separat dokument och skickas ut via e-post.


Har du nya kontaktuppgifter?

Meddela nya kontaktuppgifter till styrelsen genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan. Alla utskick, fakturor, kallelser, båtplatserbjudande och annan viktig information skickas via e-post. Styrelsen söker inte alternativ e-postadress om angiven e-post är felaktig, ej fungerande, fullt konto eller om e-post fastnar i skräppostfilter.


Ansvarsförsäkring

Enligt båtklubbens bestämmelser och ordningsregler så måste varje båt vara försäkrad. Se därför till att ni har en giltig försäkring.

Kontroll för att det finns kan komma att genomföras.


Upplagda båtar

Senast den 1 juni skall de båtar som är upplagda i Hovetorp vara sjösatta. Observera att båt inte under några omständigheter får ligga kvar på land efter den 1 juni utan tillstånd.


Bommar

De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att Y-bommen sätts i senast 1 juni* respektive tas upp senast 15 nov. *(önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen). AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna.


Uppläggningsplatsen skall avstädas

Pallningsvirke, vaggor, vagnar mm skall ställas upp/flyttas till, av hamnfogden anvisad plats så att gräsklippning mm går att utföra. Den som förvarar utrustning m.m. i ladan, skall märka utrustningen eller hyllplatsen med namn och gärna båtplatsnummer. Omärkt utrustning mm kommer att tas bort i samband med städdagarna.


Förvaring av trailers sommartid

Medlem som förvarar sin trailer på klubbens trailerparkering under sommaren måste tydligt märka upp båtvagnen med namn, medlemsummer och telefonnummer. Sätt en lapp eller liknande vid främre stödhjul/handtag.


Optimering och fördelning av båtplatser

Nytt kapitel har lagts till i våra båtplatsregler. Se kap 10 angående rutiner för optimering och fördelning av båtplatser, samt vad som förväntas av medlemmarna. Notera e-postrutinerna.Vårbrevet som PDF fil


Med önskan om en trevlig båtsommar!

/Styrelsen