Frågor & svar

Frågor & Svar

 

 

Vanliga frågor från sökande/kömedlem/ej medlem


 


(1) Finns det någon båtplats ledig? Jag är inte medlem.

Båtplatser fördelas ut till klubbens medlemmar i turordning. Medlemskap behövs, se nedan.(2) Jag vill ansöka om medlemskap och båtplats, hur gör jag?

Läs mer på sidan Medlemskap, Där finns information om hur man går tillväga samt status för nya medlemsansökningar.

 

 

(3) När uppdateras status och information angående nya medlemsansökningar (om stängd)?

 Se sidan Medlemskap.

 

 

(4) Jag är medlem och står i båtplatskön, hur lång tid tar det att få en båtplats?

Båtplatser fördelas efter turordningsreglerna, se Båtplatsregler (kap 10).

Hur lång kötid det är till en fast båtplats (alt låneplats) är svårt att svara på då det beror på flera faktorer, t.ex. hur många medlemmar som säger upp sin båtplats, ej vill/kan sjösätta under säsongen, andra kömedlemmar som tackar Ja/Nej samt vilken båtstorlek du har.

Båtplatssamordnaren koordinerar fördelningen av båtplatser och kontaktar dig när det finns en ledig plats för just din båtstorlek. Det är olika storlekar på båtplatserna. Men räkna med flera års kötid.

 

 

(5) Jag är medlem och står i båtplatskön, kan jag se vilket könummer jag har? Hur ligger jag till i kön?

Se även frågan ovanför.

Eftersom medlemmar har olika behov av båtplatsstorlek blir det inte en ”rak kö” och frågor på hur man ligger till i kön går dessvärre inte att svara på.

 

 

(6) Vad kostar det att stå i båtplatskö?

Det kostar ingenting att stå i båtplatskön, men du behöver vara medlem. Kostnad för årlig medlemsavgift framgår av aktuell lista på sidan Avgifter.

 

 

(7) Får jag utnyttja sjösättningsrampen fast jag inte är medlem? Kostnad?

Det finns två Kinda Kanal ramper som kan utnyttjas. Betalning sker med swish eller pengar i lådan. Se anslag vid respektive ramp.

För medlem i Hovetorps båtklubb så ingår utnyttjande av sjösättningsramperna i medlemsavgiften.

 

 

(8) Om jag inte fått svar på min fråga via denna sida, vad gör jag då?

Skicka din fråga till styrelsen via kontaktformuläret (alt. e-post: hovetorp@hovetorp.se)

 

 

 

Vanliga frågor från medlemmar med båtplats


 

(9) Jag behöver komma i kontakt med den medlem som jag delar Y-bom med. Hur gör jag?

Passa på att knyta kontakt under säsongen och vid städdagar. Annars kontakta styrelsen för förmedling av kontaktuppgifter. Se även båtklubbens dokument kring personuppgiftshantering/GDPR.

 

 

(10) Hur vet jag vilka avgifter jag skall betala för medlemskap och båtplats?

Avgifterna framgår av aktuell lista på sidan Avgifter.

 

 

(11) Jag kan/vill inte utnyttja min båtplats i sommar. Vad gör jag?

I god tid innan, se kapitel ”Nyttjande av båtplats” under Båtplatsregler (kap 5).

 

 

(12) Jag önskar utträda ur klubben, hur gör jag?

Se kapitel ”Uppsägning av båtplats” under Båtplatsregler (kap 3).